X

ORTAYA ÇIKIŞI

Psikolojik Astroloji’ye ilk giriş 1936’larda Dane Rudhyar tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1980’lerde Liz Greene ve Stephen Arroyo tarafından güçlendirildi. 1983 senesinde Carl Gustav Jung analisti Liz Greene’le, psikosentezci ve psikoterapist Howard Sosportas tarafından Londra’da, Center of Psychological Astrology’nin (CPA) kurulmasıyla temelleri atılmış oldu.

NEDEN ASTROLOJİ? 

İnsanın en temel içgüdüsü hayatta kalma içgüdüsüdür. Biz modern insanlar, hayatın içinde bunun farkında olmayız; fakat en ilkel benliğimiz hayatta kalmak ister. İlkel benliğimiz yemek bulmak, karnını doyurmak, soğuktan, sıcaktan ve vahşi hayvanlardan korunmak ister. Kısacası yaşamak için doğayla senkronize olmamız gerekir.

Eski zamanlarda insanlar ava çıkmak, yerleşik hayata geçince de tarım yapmak için hep doğayı ve evrenin döngüsünü takip etmişlerdir. Eski zamanlarda hayatı devam ettirebilmek için evrenin döngüsüyle hareket etmek bir mecburiyetti. Şimdi ise, doğadan uzaklaşıp özümüzden kopuk bir şekilde yaşamaya başladık. Bu sefer de para, güç ve prestij gibi modern hayatın gereklilikleri için çalışırken, yine dönüp dolaşıp evrensel döngüye bakmaya mecbur hale geldik.

Astroloji, evrensel döngüyü anlamaya çalışırken başvuracağımız en önemli araçlardan bir tanesi… M.Ö. 5000’de Babillerden beri insanoğlu evrenin ve doğanın döngüsünü anlamak için gökyüzüne baktı; gezegenlerin dönüşlerini kaydetti ve böylece astroloji evrensel döngünün bizimle konuşma dili haline geldi.

NEDEN PSİKOLOJİK ASTROLOJİ?

Astroloji zaman içinde gelişirken insanlık da gelişti ve değişti. İnsanlık gelişirken, yaşam mücadelesine manevi ve kişisel konular da eklendi. Böylece insanlık kendilerini daha iyi tanıma ve anlama gereksinimi fark etmeye başladı.

Psikolojik Astroloji günlük hayatımızda, gezegenlerden bire bir etkilendiğimizden değil, gezegen etkilerinin bazı eğilimlere sebep olduğundan bahseder. Kişi özgür iradesiyle seçimler yapar ve buna göre ilerler. Klasik Astroloji gezegenlerin ve haritaların “iyi” ve “kötü” etkilerinden bahsederken; Psikolojik Astroloji her şeye potansiyeller dahilinde bakar. İç ve dış şartlar ne olursa olsun kişi özgür iradesini kullanarak haritasının ötesine geçebilir.

Doğum haritası bir yol rehberi gibidir ve özümüze dönme yolculuğunda bize, nasıl bir yoldan gideceğimizden bahseder. Nerede virajlar var, nerede rampalar ve nerede dört şeritli bir otoban var? Psikolojik Astroloji bakış açısında, sürücü olan bizler, hayat yolunda “nasıl” ilerleyeceğimize kendimiz karar veririz. Virajlarda ustalıkla ilerleyip, potansiyellerimizi ortaya çıkarmak veya yola çıkmadan önce benzin almadığımız için yayan kalmak, engellere takılmak hep kendi irademizdendir.

Psikolojik Astroloji sayesinde kendimizi ve çevremizi daha iyi anlayabilir, hayatımızın kalitesini arttırabilir, çevremiz ve sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi daha iyi yönetebiliriz. Hayatımızda bizi zorlayan alanlar hangileri? Bize kolay gelen, güçlü olduğumuz yönlerimiz neler? Hayatta bizi zorlayan konularla nasıl başa çıkabilir, bu konuların neden ve niçinlerini nasıl anlarız? Güçlü yönlerimizi daha iyi nasıl kullanabiliriz? Bütün bunların cevabı doğum haritamızda yatar ve Psikolojik Astroloji bu noktada bize rehber olur.

Psikolojik Astroloji Danışmanlığı almak için Danışmanlık Bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz?