X

Aşk, güzellik ve yaratıcılık gezegeni Venüs bugün Koç Burcunda Güneş’in kalbinde… Venüs’ün Güneş’in kalbinde olması ne demek? Venüs’ün Güneş’in kalbinde olması demek, Güneş ve Venüs’ün aynı düzlemde tam bir birleşim açısı içinde olması demektir. Venüs sene içinde pek çok kere Güneş ile birleşir; fakat her birleşimin farklı bir anlamı vardır ve Venüs her seferinde farklı fazlar içindedir.

Venüs’ün Güneş’le yaptığı etkileşimden, tıpkı Ay’ın Güneş’le yaptığı etkileşimde olduğu gibi fazlar meydana gelir. Venüs’ün Güneş ile yaptığı etkileşiminden 13 farklı fazı meydana gelir.

Venüs’ü Anlamak

Ay daha çok bilinçaltı, alışkanlıklar, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarla ilgilenirken Venüs daha fiziksel, anda ortaya çıkan ve kalpten birliktelikleri sembolize eder.

Güzelliğin ve sevginin Tanrıçasıdır. Doğumuna ilişkin iki farklı öykü vardır. Bir tanesi onun, Tanrı Zeus ve Tanrıça Dione’nin kızları olduğudur. Diğeri ise, Kronos’un babası Uranos’un cinsel organını bir tırpanla keserek denize attığı ve bu organın ak köpükler içinde denizde yol alırken bir istiridye kabuğunun içine girdiği ve bu köpüklerin Kıbrıs sahillerinde karaya çıktığıdır.

Venüs sevginin ve güzelliğin Tanrıçası olduğu için aşka yüz çevirmiş olanlara karşı, aşktan yana olanları korumuştur. Güzel Tanrıça’nın başından hem ölümlülerle hem de ölümsüzlerle pek çok gönül macerası geçmiştir. Kendine bağlı olan aşk (Eros), arzu (Himeros), kandırma ve ikna etme (Peitho), acı çekme (Pathos) ve düğün işlerini ayarlama (Hymennaios) ile ilgilidir.

İnsanların ruhen Tanrıya ve birbirlerine bağlanmalarının, güçlü bir arkadaşlığın, uyum içerisinde yürütülen ilişkilerin, empati ve sempati duygularını geliştirmenin de yaratıcısıdır. Güzellik Tanrıçası için uyum içinde olmak, güzel olmak için de temel şarttır.

25 Mart 2017’de Venüs Koç Burcunda ters hareketinde Güneş ile yaptığı birleşimde “Başlangıç” fazındadır. Bu Venüs’ün 13 fazlı döngüsünün ilk basamağıdır. Venüs burada ters hareketinde ve Güneş’e çok yakın olduğu için gökyüzünde görünmez.

Venüs Başlangıç fazında görünmezdir ve 2. faz olan Hamilelik fazını geçip 3. faz olan Doğum fazına geldiğinde görünür olacaktır. Peki bu Başlangıç fazında Venüs içinde bulunduğu burç özelliklerinden bağımsız olarak nasıl bir etki yaratır?

Yeni Başlangıçlara

Venüs Başlangıç fazında görünmezdir. Bu da içselleşmeyi sağlar. İçselleşme kendi değerlerimize bakmamız açısından olumlu olsa da, ilişki gezegeni Venüs’ün içe dönüşü ilişkilerde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Venüs’le bağlantı kurmak bu dönemde kolay değildir.

İçerideki boşluğu doldurmak için dışarıdan tamamlama ihtiyacı içinde olabiliriz. Bu da kendini aşırı yeme – içme eğilimiyle gösterebilir. Bir taraftan içselleşmek isterken, içerideki boşlukla birlikte durmanın zorluğu bizi rastgele ilişkiler içine sokacaktır. Yani öylesine, kısa süreli ve özensiz ilişkiler bu dönemde çokça yaşanabilir.
Diğer taraftan ruhsal bütünlüğe ulaşabilme isteğinde olanlar derinleşme sağlayabilirler. Bu dönemde kişisel seviyede potansiyeller üzerinde çalışmak önemli olacaktır. Başlangıç fazında olduğumuz için şu sırada sadece potansiyelle ilgilenebiliriz. Belki yaptığımız işte en iyi değiliz ama şu an henüz potansiyellerden bahsediyoruz. Yeteneklerimizle ve sahip olduğumuz değerlerle neler yapabiliriz?

Kişisel Keşif

Bu dönemde güdülerle hareket etme isteği önem kazanacaktır. İç güdülerimize güvenmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bütünün faydasına olanı önemsiyor olabiliriz. Fakat işler istediğimiz gibi gitmediğinde depresyona girmek ve kaçış görülebilir. Kendimizi istediğimiz gibi ifade etmek kolay olmayacaktır.

Hamilelik

Venüs kısa bir süre sonra, 27 Mart’ta “Hamilelik” fazına geçecek. Hamilelik fazı 2.fazdır. Bu fazda ilişkilerde bilinçaltı ve iç dünyamız önemli bir etken olur. Venüs’ün dünyaya yakın oluşu “dişi” ve “yaratıcı” enerjilerin artmasına yardımcı olacaktır. Çiğ olan enerjiler yavaş yavaş kişinin benliği içinde organize olur ve yavaş yavaş dürtüsellikten bireyselliğe geçiş yaşanır. Bu dönemde de hala görünür olmak ve dışarıda ifade bulmak yerine kendini içe çeken bir yapı hakim olacaktır. Hala içe dönmeye ihtiyacımızın olduğu bir süreçtir.

Doğum

3. Faz “Doğum” fazıdır. Venüs 31 Mart’ta Doğum fazına geçiyor ve bu süreçte Venüs ilk defa görünür oluyor. Bu dönemde Venüs sabah Güneş doğmadan önce gökyüzünde belirir. Bu faz dişi enerjinin ve yaratıcılığın ilk defa somut hale gelmesini sağlar. Yeni bir projeye, yeni bir işe veya bir ilişkiye başlamak için çok güzel bir dönemdir. Kısacası yaşam enerjisinin uyanışını sembolize eder.

Ortaya Çıkış

2 Nisan’da Venüs 4. faz olan “Ortaya Çıkış” fazına geçecek. Venüs’ün hala ters hareketinde oluşu farklı değerlere sahip olmanın altını çizer ve izolasyon duygusuna sebep olabilir. Diğer taraftan özerk değerlerimize sahip çıkmamıza sebep olacaktır. Venüs’ün bu dönemde parlak bir Sabah Yıldızı oluşu kendine güven ve kendi tarzımıza sahip olmamıza neden olur. Bu dönemde yaratma sürecinde çok aktif ve hareketli, aynı zamanda çok çalışkan olabiliriz.

Dolgunluk

“Dolgunluk” fazı 5. fazdır. 14 Nisan’da Venüs bu faza geçiyor ve düz hareketine başlıyor. Dönem sonunda Venüs maksimum parlaklığına ulaşır ve Güneş’ten en uzak konumundadır. Venüs burada görünür olmak ister. Güneşten uzak oluşu, Güneş’in (egonun) gölgesinde kalmadan kendi arzu ve isteklerini gerçekleştirmesine yardım eder. Bu dönemde yaratıcılığımızı sosyal alanda ispat ve teşhir edebiliriz. Yani görücüye çıkarma zamanı gelmiştir. Venüs burada parlamak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bu sebeple kendimize odaklanıp toplumun bizim yaratıcılığımızdan faydalanmasına izin verebiliriz.

Teslim Olmak ve Keşif

3 Haziran’da 6. Faza geçiyoruz. Teslim olmanın birçok kapıyı açacağı bir dönemde olacağız. “Teslim Olmak ve Keşif” yaratıcı enerjinin güçlendiği dönemdir. Kendimizle ilgili artık geçerliliği olmayan şeyleri görüp bunları kabul ettiğimiz ve daha sonra dışarıda olanı keşfettiğimiz dönemdir. Kalbimizi açıp kendimizi olduğumuz gibi, olduğumuz kişi olarak kabul edebilirsek Dünyayı da olduğu gibi kabul ederek değişim ve dönüşümün ilk adımını atmış oluruz.

Derinleşme

16 Kasım’da 7. Faz olan “Derinleşme” fazına geçeceğiz. Bu dönemde Venüs tekrar Güneş’e yaklaşır ve görünmez olur; yani batar… Bizler de tekrar içe dönüş ve sorgulama dönemine geçeriz. Bu dönemde kendinden şüphe etme ve izolasyon duygusu öne çıkacaktır. Fakat kendimizin derin seviyede farkında olmak ve sezgilerimize güvenmek önemlidir. Bu dönemde rüyalar, semboller ve hikayeler yaratım sürecinde önemli olacaktır. Kendimize dürüst olmak, kendimizden bir şey saklamamak önemli… Yalnızlık, ret edilme, güçsüzlük ve değersizlik duygularına karşı daha yatkın olacağımız bir süreçte olacağız.

Dönüşüm

9 Ocak 2018’de 9. Faz olan “Dönüşüm” fazına geçiyoruz. Derinleşme fazında girdiğimiz kozanın içinde şimdi dönüşüm için gerekli süreyi geçireceğiz. Dolayısıyla kendi içimizden beslenme bir dönemindeyiz. İzolasyon bu dönemin ana temasıdır. İyimserlik, sabırsızlık ve/veya kendimizden şüphe edebiliriz. Kalp ve beyin farklı şeyler söyleyebilir. Hangisinin doğru olduğunu bulmaya çalışmak bu dönemde bizi olgunlaştıracak ve…

Yeniden Doğum

4 Mart’ta “Yeniden Doğum” fazında dişi kimliğimiz güçlenerek ortaya çıkacaktır. Kendimize güvenimiz oldukça yerindedir. Yenilenmek, tekrar yeni olmak önemli olacaktır. Dolayısıyla eskiyi değiştirmeye karşı duyulan istek yoğunlaşır. Venüs Akşam Yıldızı olarak Güneş battıktan hemen sonra Batı Ufkunda görünür olur. Yeni bir başlangıç yapma duygusu, yeni bir sosyal konum yaratma arzusu güçlüdür.

Vücut Bulmak

12 Mart’ta 10. Faz olan “Vücut Bulmak” fazına geçiyoruz. Güven duygusunun güçlendiği bir faza geçiyoruz. İyimser ya da naif bir şekilde eforlarımızın olumlu sonuçlar vereceğine inanabiliriz. Venüs burada kişisel istek ve arzulardan, toplumsal olana ya da sosyal ihtiyaçları önemsemeye başlar. Sosyal yansıması, arkadaşlar, sevgililer, eş, sosyal grup içindeki kişiler, mentorlar, muhaliflerden, patronlardan öğrenme ve etkileşim içinde olma olarak ortaya çıkar. Sosyal ortamdan beslenme isteği bu dönemde fazlasıyla güçlüdür. Paylaşmak her zamankinden daha kolay olacaktır.

Bütünlük

17 Ağustos’ta “Bütünlük” fazına geçiyoruz. Bu dönem içsel dinginlik dönemidir. Vücudun bildiği ve kalbin cesareti her zaman daha büyük bir amaç için çalışır. Yaratıcı enerjinin berraklaşması mümkündür. Kişisel potansiyeli daha büyük bir bütüne hizmet etmek için kullanmak bu dönemin en önemli temasıdır.

Tamamlanma

6 Ekim’de “Tamamlanma” fazına geçiyoruz. Venüs burada parlaklığını ve yüksekliğini kaybetmeye başlar. Ters hareketi başkalarından farklı değerlere sahip olmayı getiriyor. Bu aynı zamanda izolasyon duygusu verecektir. Bu dönemde başkalarını kendimizle bir görme eğiliminde olabiliriz. Sloganımız: “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir.” olacaktır. Ortak fayda için çalışma ve yaratma arzusu yoğunlaşıyor. İçsel ışık çok güçlü olacaktır.

Geçiş

Venüs’ün son fazı “Geçiş” fazıdır. 20 Ekim’de Venüs Geçiş fazına geçiyor ve 26 Ekim’de bir sonraki başlangıç fazına geçene kadar burada kalıyor. Bu, bir sonraki döngüye hazırlanma zamanıdır. Bu döngüde başkaları tarafından yanlış anlaşılma ya da tam olarak anlaşılamama söz konusu olabilir. Kendinden daha büyük bir gerçekliğin içinde var olmak dönemin vurgusudur. Fazlasıyla büyük hedefler koyma arzusu içinde olabiliriz.

Erich Fromm’un Sevme Sanatı kitabında bahsettiği gibi: “Esas itibariyle sevgi bölünemez; diğer sevgi ‘nesnelerine’ duyduğumuz sevgi, kendimize duyduğumuz sevgiden ayrılamaz” Venüs önce kendimizle, kendi bedenimizle, yaratıcılığımız ve yaratıcı enerjimizle, daha sonra da çevremizdeki her türlü canlıyla, bağımlılık yaratmadan kurduğumuz bağdır. Sevgi bağını denge, uyum ve tatmin içinde kurduğumuzda evrenin sevgisi içimizden dışarı, hayatımızın her alanına ve sonra da başkalarının hayatlarına sonsuz bir coşku ve neşeyle akacaktır.

Mart 2017, İstanbul

Bu yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan hiç bir şekilde kullanılamaz. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU UYARINCA KISMEN VEYA TAMAMEN BU SİTE, E-BÜLTEN VE E-POSTA İÇERİĞİNİN ESER SAHİBİNİN İZNİ OLMAKSIZIN KOPYALANMASI, YAYIMLANMASI VE DAĞITIMI HUKUKİ VE CEZAİ YAPTIRIMA TABİ OLUP, AYKIRI DAVRANANLAR ALEYHİNDE GEREKLİ TAKİBATIN YAPILMASI GEREKLİ HALE GELİR.