X

AŞKIN ANATOMİSİ ♥ II

Geçtiğimiz ayki yazımızda 7.evin ilişkilerimizi nasıl etkilediğinden bahsetmiştik. İçsel ve dışsal gezegenlerin, kısacası Satürn’e kadar olan gezegenlerin 7.evde yer aldığı durumlarda, bu konumun ilişkilere nasıl etki ettiğine değinmiştik. Bu ayki yazımızda ise kolektif gezegenlerin ve Kiron’un 7.evde yer aldığı zaman yakın ilişkilerimizdeki etkisinden bahsedeceğiz.

Kolektif Gezegen Ne Demek?

Kolektif gezegenler, 18.yy.’dan sonra keşfedilen, Satürn’den sonra gelen gezegenlerdir. Bu sebeple klasik astrolojide yer almazlar. Klasik astrologlar bu gezegenleri yorumlamalarında kullanmazlar. İnsanoğlunun bilinç düzeyi yükseldikçe ve insanlık yeni bilgilere açıldıkça bu gezegenler zaman içinde keşfedilmiştir. Kolektif gezegenler hepimizi farklı bir boyutta birbirimize bağlayan enerjilerdir. Astrolojide, daha çok toplulukları ilgilendiren konuları anlatırlar. Dünya astrolojisinde yer alırlar. Keşfedilişleri sırasında dünyada meydana gelen önemli olaylar, bu gezegenlerin sembolizmini etkilemiştir. Örneğin Uranüs keşfedildiğinde Fransız ihtilali olmuş ve bu hareket sonucu bütün dünyada feodal rejime karşı ayaklanmalar gerçekleşmiştir. Uranüs de bu sebeple, birçok özelliğinin yanı sıra, krala ve otoriteye başkaldıran özelliği ile tanınır.

Bu gezegenler yavaş hareket ettikleri için daha çok kuşakları etkileri altına alırlar, fakat bununla birlikte kişisel haritamızda da yer alır ve kimliğimizi etkilerler. Kimliğimizin başkalarıyla bütünleştiği bölümünü açıklarlar ve kolektif bilinçle bizi birbirimize bağlarlar. Her biri üst bilinci temsil eder. Uranüs, Merkür’ün üst titreşimli enerjisi gibidir. Dehayı ve geleceğe yönelik fikirleri sembolize eder. Neptün, Venüs’ün bir üst enerjisidir. Dünyevi olanın dışındaki koşulsuz sevgiyi ve Tanrı sevgisini sembolize eder. Plüton ise Mars’ın bir üst enerjisi gibidir. Savaş tanrısı Mars bire bir savaşmayı ve mücadeleyi gösterirken, Hades yeraltı dünyasını ve kitlesel ölümleri temsil eder. Sadece bununla da kalmaz, ölümden sonraki yeniden doğumun da Tanrısıdır.

Kolektif gezegenler kişisel haritamızda bulunduğu ev ve açılarıyla önem taşır. Bunun sebebi ise ağır hareket eden gezegenlerin uzun süreler aynı burçta ve aynı konumda kalmasıdır. Diğer gezegenlerle yaptığı önemli açıları ve burç değiştirmeleri önemli toplumsal olaylara neden olabilir. Örneğin, haritadaki Uranüs herhangi bir açı aldığı zaman, o yıl içinde doğan kişiler bundan aynı anda etkilenirler. Bunun anlamı da, o dönemde o kuşağı ilgilendiren önemli bir olay olması ile açıklanabilir. Gezegenin kişisel haritadaki önemine bakacak olursak, Uranüs’ün bulunduğu ev önem kazanır, çünkü gezegen herkesin haritasında farklı yerlerdedir ve bu sebeple etkilediği alanlar farklı farklı olur. Yani aynı toplumsal olaydan farklı kişiler farklı alanlarda etkilenebilirler.

7.evlerinde kolektif gezegenleri olan kişiler, ilişkilerinde diğer kişilere oranla daha fazla dışarıdan gelen şartlardan etkilenirler ve ilişkileriyle ilgili olarak, hayatlarının erken safhalarında akıntıyla sürüklenerek yol alırlar. Bu kişiler kolektif enerjileri içlerine almakta zorlanırlar. Dolayısıyla hayatlarının ilk evrelerinde bütünün içinde bir yerleri olduğunun fazla farkında değillerdir. İlişkiler sayesinde yaşadıkları ciddi olaylar onlara ‘Hayatın kendileri dışında kontrol edemeyecekleri yönlerinin de olduğunu gösterir.

Kolektif gezegenlerin 7.evdeki konumuna bakacak olursak….

URANÜS 7.EVDE

NE SENİNLE NE SENSİZ

Uranüs özgürlükle ve baş kaldırmayla ilgili gezegendir. Farklı olandır ve başına buyruk davranır. Ani ve beklenmedik değişimi gösterir. Mevcut durum her ne ise onu yıkmakla yükümlüdür. Durağanlıktan ve sıradanlıktan hiç hoşlanmaz. “Şok”larla ilgilidir. 7.evde yer alan bir Uranüs, evliliğin bilindik tarifini bozacaktır. Bu konum uzun vadeli ilişkiler için zorlayıcı olur. Bu konuma sahip kişiler ilişkilerini sürdürmekte zorlanırlar, ayrılıklar ve bir ayrı bir barışık ilişkiler bu konumda çokça rastlanır. Birleşmeler ve ayrılıklar bir anda oluverir. Özellikle Uranüs Terazi Burcunda yer alıyorsa, ilişkilerde yaşanan değişimler önemli farkındalıklar getirecektir. Bu kişiler ilişkilere farklı bir bakış açısıyla yaklaşırlar.

Uranüs sürekli değim ister ve mevcut durumu değiştirmek üzere kurulu bir enerjisi vardır. Dolayısıyla bulunduğu alanda radikal değişiklikler yapmak isteyecektir. Bu haritamızda 7.ev söz konusu olduğunda epey zorlayıcı olabilir. Uranüs, yakın ilişkiler ve evlilik için mevcut durumu sürekli değiştirmek ister ve bu alanda bilinen, kabul görmüş kuralları çiğneyip geçer. Dolayısıyla ilişkiyi aynı çizgi üzerinde sürdürmek imkansızlaşır. İlişki iniş çıkışlarıyla kendi içinde değişen bir dinamiğe sahip olabilir ya da tek bir ilişkiyi sürdürmekte zorlanan kişi farklı farklı ilişkilere çekilir. Uranüs mevcut durumu değiştirmek istediği için kişi bir ilişki içindeyken bu ilişkiden kaçıp uzaklaşmak ister, ama bir beraberliği yokken de beraberlik için fırsatları kollayıp durur. Yani mevcut durum hiçbir zaman baki kalmaz. Kişi bu alanda değişim isteyecektir. Kolektif gezegenlerin yarattığı etki çoğu zaman farklı bir bilinç düzeyinde olduğu için kişi burada değişen durumların inisiyatifi dışında geliştiğini düşünür. İlişkilerinde değişen durumlar ve ani kopuşlar her zaman karşı taraftan geliyor olabilir. Bu durumdan kişinin kendi Uranüs enerjisini fazlasıyla bastırdığı sonucu ortaya çıkar. Burada kişi Uranüs’ü tamamen karşı taraf sayesinde deneyimliyordur.

Uranüs kendini özgür bir şekilde ifade etmekle ilgiliyken, Uranüs’ü 7.evinde olan kişi bunu yapmakta zorlanıyor olabilir. Bu da onun bu karakterdeki kişileri çekici bulmasına neden olacaktır. Bu kişi bohem tiplere veya marjinal kişilere çekim duyabilir. Farklı bir sosyal grup ya da farklı bir ülkede yaşayan biri hayatındaki rutini kırmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra bu konuma sahip bir kişi, sivri karakteri nedeniyle toplumdan dışlanan biriyle de beraber olabilir. Olumsuz kullanımda bu kişi, sırf mevcut duruma baş kaldırmak adına muhalefet yapan kişilere yönelebilir. Fakat bu tip beraberlikler kişiye pek bir şey katmaz ve uzun vadede mutsuzluk getirir.

Diğer taraftan eğer eş, kendi kimliğini ortaya koymak adına sürüye katılmayı ret ederek muhalefet yapıyorsa, işte o zaman böyle bir beraberlik iki kişi için de geliştirici olabilir. Sadece muhalefet yapmak için değil de şartları doğru bulmadığı için kişi direnebilir. Bu da Uranüs enerjisinin olumlu kullanımıdır.  Uranüs’ü 7.evde olan kişi de böyle bir eşle beraber büyüyebilir ve kendisiyle ilgili farkındalığı artar. Kişi kendi içindeki yenilikçi, özgür, marjinal ve baş kaldıran tarafı eşi sayesinde deneyimlemiş olur ve eşinden bu anlamda pek çok şey öğrenir. Böylece kendi içindeki özgün kişiye biraz daha yaklaşmış olur.

Uranüs’ü haritasında 7.evde yer alan kişiler için ideal eş; Güneş’i ya da yükselen burcu Kova, Uranüs’ü haritasında güçlü ve kişisel gezegenleriyle önemli açılar yapan kişilerdir.

NEPTÜN 7.EVDE

BEYAZ ATLI PRENSİ BULABİLMEK

Neptün’ün haritadaki konumu, sınırlarımızı aştığımız, ilham aldığımız, kendimizi dağıttığımız, evrenle bütünleştiğimiz, karmaşaya düştüğümüz, kendimizi aldattığımız ve gerçeklerden koptuğumuz konuları içine alır. Kurban olduğumuz ya da kurtarıcıyı oynadığımız alanı gösterir. Neptün’ün haritamızda bulunduğu alanda ruhsal bütünlüğe ulaşmayı umarız.

Neptün’ün 7.evde yer alması ilişkilerde yanılgıları getirecektir. 7.ev bize çekici gelen kişileri gösterirken, haritasında bu konuma sahip kişi bir hayale veya bir vizyona aşık olabilir. Karşısındaki kişiyi olduğu gibi algılaması oldukça zordur. Bu kişi nasıl kendi içinde zaman zaman yanılgılara sahipse, bu yerleşime sahip bir haritada kimliğindeki yanılgıları karşı tarafa yansıtacaktır. 7.evdeki gezegen(ler) kendi içimize almakta zorlandığımız özellikleri gösterirken, burada kişi kendi güçlü kalmak uğruna bütün zayıflıkları, yanılgıları, gizemi ve belirsizlikleri eşine atfedecektir. Yani bu özellikteki kişileri çekici bulacak, kendine eş olarak seçecektir. Diğer taraftan kendinden çok emin olan bir kişi bile, 7.evdeki Neptün’ün konumundan dolayı ilişkilerinde kendi kimliğini net olarak tanımlayamayabilir. Böyle bir kişi kendini ancak bir sevgili sayesinde bırakabilir ve dağıtır. Diğer alanlarda kontrol etmeyi sevse bile, yakın ilişkilerinde kendini tamamen karşısındaki kişinin kollarına bırakabilir.

Neptün söz konusu olunca ilişkilerde kurban ve kurtarıcı rolleri ortaya çıkar. Kişi sürekli olarak kurtarabileceği bir kişiyi arar. Bu sebeple her zaman zor durumdaki zayıf kişilere yönelir. Hasta, bağımlı, psikolojik ya da maddi sorunları olan eşler onlara çekici gelecektir. Bu kişi, içindeki manevi kurtarıcıyı harekete geçirir ve karşısında ondan yardım bekleyen kişiyi kurtarır. Bu tür bir ilişkide karşılıklı fedakarlıklar söz konusu olacaktır. Neptün’ün bu konumu, tıpkı 1./7. ev aksları Başak/Balık Burcu olan kişilerde olduğu gibi, kişinin kendisinden daha düşük seviyede (maddi, manevi veya fiziksel olarak) biriyle beraber olmasına neden olur. Bu konuma sahip kişi; işsiz, yardıma muhtaç, hasta ya da derin psikolojik sorunları olan, kayıp ve gerçek dünyadan bağlantısını kesmiş, alkol ya da uyuşturucuya bağımlı kişilerle ilişki içine girebilir. Bu kişinin ilişkilerinde acıma ve kendini karşısındaki kişi için feda etme duygusu baskın olacaktır.

Diğer taraftan bu konum, sanatçı veya yaratıcılığı çok gelişmiş, hayal dünyası zengin ve renkli bir kişiyle beraberlik de getirebilir. Kişi kendi yaratıcı ve fantezi üreten tarafını fazlasıyla dışladığı ve içine almakta zorlandığı için, bu özellikleri bünyesinde barındıran biriyle kendini bütünlenmiş gibi hissedecektir. Böyle biriyle beraber olan kişi bu sayede içinde bulunduğumuz dünyadan uzaklaşarak fantezi dünyası içinde bir rüya yaşayabilir.

Neptün’ün 7.evdeki diğer bir dışa vurumu ise kişinin platonik aşklara olan eğilimidir. Haritadaki diğer etkileri bir kenara bırakacak olursak, haritasında Neptün’ü 7.evde yer alan bir kişi karşısına çıkan kişilerde hiçbir zaman ideal olanı bulamaz ve bu sebeple ilişkiye girmekte zorlanır. İstediği ideali bu dünyada hiçbir zaman bulamayabilir çünkü kişinin beklentileri çok yüksektir. Bu yüksek beklentileri kimse karşılayamaz ve bu sebeple kişi ilişkiye girmemeyi seçebilir. Bu yerleşime sahip biri diğer kişilere nazaran ruh eşini aramaya çok daha fazla meyilli olacaktır. Fakat kişi yakın ilişkilerini aşırı idealize ettiği için sürekli ulaşamayacağı bir hayalin peşinden koşar. Bunun iki sonucu olabilir. Birincisi; kişi ideal eşini, rüyalarının prensini/prensesini aramak için pek çok kişiyle beraber olur ve her ilişkisinde “Bu da değilmiş” diyebilir. İlişkinin devamında yanılgılar başlayabilir. Sevgilisinin sandığı kadar mükemmel olmadığını görünce sorunlar başlayacaktır. Daha sonra ise başka bir aşkta başka bir hayal kırıklığına uğrama korkusu zamanla kişiyi ilişkilerden uzaklaştırabilir. İkincisi ise ideal eşi ararken kişi kimseyi beğenmez ve hiç kimseyle yakın ilişki içine giremez. Fiziksel boyutta ilişki kuramaz olur. Özellikle kişinin haritasında toprak elementi azsa ve Ay, Venüs veya Mars Balık Burcunda ise veya Neptün kişisel gezegenlerle yakın açı içindeyse bu ihtimal kuvvetlenecektir. Kişi ilişkilerinde tamamen hayal dünyasının içinde kalacak ve aşkı sadece platonik boyutta yaşayacaktır. Genellikle karşılıksız aşk yaşayanlar çocuklukta annelerinden istedikleri sevgiyi alamamış kişilerdir. Platonik aşk yaşamak kişiye traji-romantik bir kahraman olma fırsatı verir. Yaşamına bir yön kazandırır ve heyecan katar. Karşılıksız aşk yaşamaya en eğilimli grup, büyüme çağında annelerinden fazla ilgi görmemiş, insanlarla yakınlık kuramamış ve onlara güvenmeyen kişilerden oluşur. Astrolojik açıdan bakıldığında ise 7.evdeki Neptün eğer, Güneş (baba) veya Ay (anne) ile önemli açılar içindeyse bu durum geçerli olacaktır. Yine burada Neptün’ün kahraman, kurtarıcı rolü kişi için ideal bir duygusal tatmin kaynağı olur. Bu kişiler karşılıksız aşkı isterler çünkü bu durum onlar için ideal bir durumdur. Karşılarındaki kişi hep ideal, gerçek olmayan bir eş olarak kalır. Fedakarlık teması oldukça güçlüdür ve fiziksel bir yakınlık söz konusu değildir. Bu durumda kişiler bir taraftan aşk yaşamak gibi kültürel bir olguyu gerçekleştirir, bir taraftan da ilişki kurmak zorunda kalmazlar.

Neptün’ü 7.evlerinde yer alan kişilerin ideal eşleri, haritalarında güçlü Balık ya da Neptün etkisi olan, Güneş/Neptün açıları kuvvetli ya da yükselen burcu Balık Burcu olan kişilerdir.

PLÜTON 7.EVDE

GÜÇ SAVAŞLARI

Plüton haritada, hayatımızın hangi alanında dönüşümü, ölümü ve yeniden doğumu yaşayacağımızı gösterir. En derin korkularımızla ilgilidir. Hangi alan bizim için travmatik olacak? Nerede tamamen farklı bir başlangıç yapabileceğiz? Sosyal normları nerelerde öğrenip anlamaya çalışacağız? İşte bütün bunların cevabını Plüton’un bulunduğu ev verecektir.

Plüton doğum haritasında 7.evde yer aldığı zaman kişinin kendi dönüştürücü gücünü kabul etmesi, toplum içinde önemli bir rol alabilmesi ve romantik ilişkilere girebilmesi zorlaşır. 7.ev karşımızdaki kişileri gösterirken, bu evi ve içindeki gezegenin özelliklerini kabullenmekte zorlanırız. Bu sebeple karşımıza her zaman bu özellikteki kişiler çıkacaktır.

Plüton’u 7.evde olan kişi için ilişkiler çok önemlidir. Kişi en önemli hayat derslerini ilişkiler sayesinde alır ve ilişkiler sayesinde yenilenir veya kabuk değiştirir. Güçlü dönüşümler yaşar. Adeta ölüp yeniden dirildiğini hissedebilir. İlişkileri bu kişileri çok derinden etkiler ve bu kişiler ilişkileri sırasında kendilerini, daha önce bakmaya cesaret edemedikleri derinlikleri içinde buluverirler. Bu konumda ilişkileri mantıklı ve objektif bir şekilde değerlendirmek mümkün olmayacaktır. İlişki travmatik olur ve bir krizden ötekine gider durur. Kıskançlık, sahiplenme ve duygusal güç oyunlar bu konuma sahip kişinin ilişkilerinde sıkça rastlanır. Eğer 7.evdeki Plüton, Güneş veya Ay gibi kişisel gezegenlerle kötü açılar içindeyse, o zaman kişinin kendine güvensizliği ve korkuları ilişki vasıtasıyla tamamen ortaya çıkacaktır ve yaşanan ilişki kişiyi tamamen değiştirecektir. Eğer kişi farkındalığı yüksek biriyse ilişkisi sayesinde kendi içsel karanlığını görebilir ve bu noktadan sonra bir çıkış bulabilir. Fakat kişi bilinçsiz ve inkar eden durumdaysa olaylardan dolayı hep karşı tarafı ve içinde bulunduğu, kontrol edemediği şartları suçluyorsa, bu tarz ilişkileri sürekli olarak yaşayacaktır. Ta ki kendi içindeki korkuları ve güvensizliği bulup kabul edene kadar.

Plüton 7.evde pek çok farklı cins eşi getirecektir. Kişi öncelikle gücünü karşısındaki kişinin eline verdiği için, her bir eşin farklı özelliklerine boyun eğebilir. Bu durum, kişi kendi içindeki gerçek güce ve kimliğe ulaşana kadar devam eder. Bu kişinin karşılaşacağı her bir birey ona kendi güçlü yönlerini kabul ettirmek isteyerek onu kendi derinliklerine inmeye zorlar. Kişi burada boyun mu eğecek, yoksa neyi isteyip istemediğine karar mı verecek?

Bu konumun olumsuz kullanımında kişi eşine koşulsuz boyun eğer ve tüm isteklerini karşılar. Eşinin kendini ezmesine izin verir. Burada fark etmesi gereken şey, bitmek tükenmek bilmeyen bu baskıya karşı gelebilecek cesarete sahip olduğudur. Bu olumsuz koşullar bile kişiyi geliştirebilir. Bu konuma sahip bir kişi eşi sayesinde dinlemeyi ve karşı tarafın isteklerini anlamayı öğrenebilir. Çünkü madalyonun bir de öteki yüzü vardır. Bu yerleşimde güçlü taraf genelde eş olur. 7.ev kabul etmekte zorlandığımız yönlerimizdir ve kişi kendi güçlü yönlerini sahiplenemeyip bu karakterde kişilerle kendini tamamlanmış hisseder, fakat eğer Plüton’u 7.evde yer alan kişiler karşılarında güçlü eşler bulamazlarsa, baskıcı ve ısrarcı tutumu kendileri sergileyeceklerdir. Eşlerinin zayıf oldukları noktaları görürlerse ezici ve manipüle eden taraf kendileri de olabilirler.

Diğer taraftan Plüton 7.evde eşin yıkıcı gücünü de gösterir. Plüton ölüm ve yeniden doğumla ilgilidir. Bu sebeple bu konuma sahip kişi girdiği yakın ilişkiler sonucu, zaman içinde büyük bir dönüşüm yaşar. Buna sebep olan zamansız gelen bir ayrılık olabileceği gibi eşin gerçek anlamda ölümü de olabilir. Bunun anlamı Plüton’u 7.evde olan herkesin eşini dramatik bir şekilde kaybedeceği anlamına gelmez, fakat benzer deneyimlerin kişiye eşi vasıtasıyla gelebileceğini gösterir. Burada, eş tarafından terk edilmek kişi için güçlü bir bilinçaltı korkudur. Eşe aşırı bağımlılık söz konusu olabilir. Bu konuma sahip kişi tüm ihtiyaçlarını eşi sayesinde karşılamaya alışır ve eşi onu terk edip giderse ihtiyaçlarının karşılanmayacağını düşünür. Nasıl küçük bir bebek annesi onu terk ederse beslenemez ve ölür, işte bu konuma sahip bir kişi de bilinçaltında eşiyle ilgili bu korkuyu yaşar. Kişi kendi gücünü, yaşam enerjisini ve kendi yeniden doğumunu sahiplenmediği sürece sürekli olarak bu korkuyu yaşayacaktır ve gücünü karşı tarafa verecektir. Eğer kendi gücünü sahiplenir ve kendi yeniden doğumunu yaşarsa o zaman bağımlılıktan kurtulabilir.

Plüton’un olumlu açılarında ise kişi korkularından ve yaşadığı travmalardan ders alır. Kendi benliğini kabul eder ve kendini dönüştürebilecek gücü bulur. İçsel derinliğini karşılaştığı kişiler sayesinde deneyimlemeye devam eder. Bu sefer onu kısıtlayan ya da manipüle eden değil fakat ruhsal bakımdan güçlü ve derin kişiler hayatına girecektir. Böylece kişi, yakın ilişki içinde bulunduğu eşiyle beraber büyüyecek ve yenilenebilecektir.

Haritalarında bu konuma sahip kişiler, kendilerini kontrol eden, güçlü ve talepkar eşlere çekim duyarlar. Bu kişilerin ilişkileri oldukça karmaşık bir şekilde olacaktır. Akrep Burcunda doğmuş, Mars’ı Akrep burcunda olan veya Akrep Burcu haritasında güçlü, Güneş/Plüton, Ay/Plüton açısı olan veya Plüton’un kişisel haritasında önemli konumda olan kişiler Plüton’u 7.evde yer alanlar için ideal eş olabilirler.

KİRON 7.EVDE

DUYGUSAL YARALARI SARABİLMEK

Kiron 1977 yılında keşfedilmiş bir asteroittir. O dönemden sonra Kiron yavaş yavaş doğum haritası yorumlarının içine girmiştir. Günümüzde pek çok astrolog Kiron’u harita yorumlarken kullanmaktadır. Kiron’un astrolojideki sembolizmi hem yaralayan hem de tedavi eden özellikte olmasıdır. Kiron ölümsüz bir tanrıyken ayağından yaralanır ve zamanla yarası büyür. Ölümlü olmadığı için de bu yara onu öldürmez ama yaraları yüzünden çok acı çeker. Yarasını iyileştirmek için türlü ilaçlar dener fakat bunların hiç biri işe yaramaz. Diğer taraftan kendisi için yaptığı ilaçlar başkalarının yaralarına şifa olur. Bu sebeple Kiron’un haritamızda bulunduğu alan bizim nerede yaralandığımızı ve nerede kendimizden çok başkalarına faydamız olduğunu gösterir. 7.evdeki bir Kiron kişinin yakın ilişkileri yüzünden yaralandığını gösterir. Erken yaşlarda kişinin ebeveynlerinden biriyle yaşadığı olumsuz bir deneyim sonucunda bilinçaltında ilişkilerin tehlikeli olduğu mesajı yerleşir. Kiron aynı zamanda tedavi etmekle de ilgilidir, fakat kişinin bu erken dönemde edindiği yaralanmanın iyileşebilmesi için ancak uzun bir süreç gerekmektedir. Mitolojik öyküde de sonunda Kiron, tanrılara ölümlü olmak istediğini söyler. Tanrılar da onun bu istediğini kabul eder ve ölümlü olan Kiron yaraları sonucu ölür. Yani acılarından kurtulur. Kiron’u 7.evde olan bir kişi ilişkilerde üzüntü ve kalp kırgınlıklarıyla karşılaşmalar sonucunda zamanla kendine bir duvar örerek ilişkilerden soğuyabilir. Kişi belli bir dönem kendi başına kalır ve ilişkiye girmez. Bunun sonucu olarak da içe dönerek kendini aramaya başlar. Kendini aramaya başladıkça, yani kendi içindeki şifacıyla karşılaşınca ve onu kabul edince ilişkileri de iyileşir ve karşısına bu özellikleri olumlu olarak ona yansıtan kişileri bulabilir. Ruhsal olarak iyileştikçe kişi ruh eşine daha da yaklaşır. Bu konuma sahip birinin belli dönemlerde yalnız kalması ve yakın ilişkilere girmemesi, daha sonraki ilişkilerinin kalitesi açısından önemli olacaktır. Mitolojide Kiron mağarasında çıktığında yaralanmıştır. Bunu göz önüne alacak olursak, kişi hüsranla biten bir ilişkinin ardından ne zaman yeni birini aramak için dışarı çıksa yaralanma ihtimali büyür. İçinde neler olduğuna bakmadan, kendinden ilişkiler vasıtasıyla kaçtığında, Kiron’un yarası sızlayacaktır. Korkularımız çoğu zaman bizi ilişkilere çeker. Yalnızlık duygusunu uzun süre yaşamak istemeyiz. Fakat Kiron’u 7.evinde olan bir kişi bu süreci yalnız yaşamalıdır. Çünkü ancak o zaman iyileşebilecektir.

Genç yaşlarda Kiron’un bu durumu kişinin karşısına aciz ve zor durumda kişileri çıkarır. Erken yaşlarda kişi kendi içindeki iyileştirici gücü keşfedemediği için, karşısına kendine hayrı olmayan, kendi problemlerini çözemeyen kişileri çıkarır. Bu tip kişilerle karşılaşmalar zamanla kişinin kendini ilişkilerden korumasına ve bu alanda temkinli olmasına neden olacaktır.

Kiron’u 7.evde olan kişiler başkalarının ilişkileri hakkında çok iyi nasihatlerde bulunur. Kendi ilişkilerindeki pürüzleri çözmekte zorlanırlar fakat başkaları için çok zengin çözümler üretebilirler.

Bu konuma sahip kişiler; alternatif tıpla ilgilenen, doktor, terapist ya da şifacı kişilere yöneleceklerdir. Eş olarak kendilerine; haritalarında Başak Burcu yükselen veya Güneş’i Başak Burcunda yer alan, Kiron’u haritalarında güçlü, Güneş veya kişisel gezegenleriyle güçlü açıları olan kişileri seçebilirler.

Referanslar:

– Jeff Green, Pluto the Evolutionary Journey of the Soul (Llewelly Publications USA, 2003)

– Melanie Reinhart, Chiron and the Healing Journey: An Astrological and Psychological Perspective (Penguin Books Ltd England, 1999)

Yazım tarihi: 2006, İstanbul

Bu yazının tüm hakları saklıdır. İzin almadan hiç bir şekilde kullanılamaz. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU UYARINCA KISMEN VEYA TAMAMEN BU SİTE, E-BÜLTEN VE E-POSTA İÇERİĞİNİN ESER SAHİBİNİN İZNİ OLMAKSIZIN KOPYALANMASI, YAYIMLANMASI VE DAĞITIMI HUKUKİ VE CEZAİ YAPTIRIMA TABİ OLUP, AYKIRI DAVRANANLAR ALEYHİNDE GEREKLİ TAKİBATIN YAPILMASI GEREKLİ HALE GELİR.