X

İki burç birbirine zıt olabilir mi? Zıt burçlar birbirini tamamlar mı yoksa çatışır mı? Uyumsuzluğun içinden de bir uyum sağlanabilir mi?